Svoboda, žij jakoby to byl poslední den života

Author: michalshark69

Description: Nenechme si brát naši svobodu. Je to náš život a tak ho žijme každý den tak, abysme nemuseli litovat, že bychom něco změnili, kdyby to byl poslední den života.