Androny Profesora Leniucha - Audycja 003 - Opieka socjalna w Irlandii.

Author: profesorleniuch

Description: Dziś Profesor Leniuch opowiedział o opiece socjalnej w Irlandii. Dokładniej opisując dwa najpopularniejsze świadczenia, czyli zapomogę dla osób poszukujących pracy (Jobseeker Allowance) oraz zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseeker Benefit). Podpowiedział też o jakie inne świadczenia może się ubiegać osoba będąca na wyżej wymienionych formach pomocy socjalnej.

Linki do audycji:

Social Welfare: https://welfare.ie

Citizen Information: http://citizensinformation.ie

Social Welfare payments: http://citizensinformation.ie/en/soci...

---

Strona Profesora Leniucha: http://wiejaczka.com
Strona Społeczności Kawiarenki: https://facebook.com/profesorleniuch

Masz ochotę postawić Profesorowi Leniuchowi kubek pysznej gorącej kawy? Zapraszam: https://paypal.me/profesorleniuch